obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Przełożenie zajęć z mgr I. Kosiorowską-Majką


Data dodania: 2015-03-26 20:35:56

Zajęcia kursów zmiennych: Język i kultura grecka oraz Łacina w przysłowiach w dniu 30.03. nie odbędą się. Zostaną odpracowane po uprzednim uzgodnieniu z grupami.
+ więcej

Odwołane zajęcia dra Emila Feilerta


Data dodania: 2015-03-18 18:26:53

Zajęcia dra Emila Feilerta w dniach 18 - 25 marca 2015 są odwołane z powodu choroby.
+ więcej

Odwołane zajęcia z mgr Ewą Rucką-Rink


Data dodania: 2015-03-18 15:10:46

Zajęcia z mgr Ewą Rucką-Rink w dniach 18 - 24.03.2015 są odwołane z powodu choroby.
+ więcej

Odwołane zajęcia z mgr Katarzyną Krupą


Data dodania: 2015-03-16 13:41:07

W związku z chorobą nie odbędą się zajęcia z mgr Katarzyną Krupą - język hiszpański oraz kursy ogólnouczelniane - w dniach 16-19 marca.
+ więcej

Egzamin on-line BULATS z j. angielskiego


Data dodania: 2015-03-09 17:43:22

Studium Języków Obcych przy współpracy z Instytutem Matematyki i Informatyki organizuje drugą sesję testu BULATS (Business Language Testing System) z języka angielskiego, który odbędzie się 21 kwietnia 2015 i jest propozycją dla wszystkich studentów Uniwersytetu Opolskiego.
Test BULATS sprawdza język środowiska pracy, daje wynik, który jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Opłatę za egzamin BULATS z języka angielskiego w dn. 21 kwietnia 2015 r. w wysokości 130,-zł proszę do dnia 16.04.2015r. wpłacać na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W tytule opłaty proszę napisać: imię i nazwisko, egzamin BULATS z języka angielskiego.

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do dn. 16.04.2015r. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.

Informacje o egzaminie BULATS można znaleźć w ogłoszeniach SJO TUTAJ
+ więcej

Studium Spot


Data dodania: 2015-03-09 12:15:32

obraz - Studium-Spot.png
+ więcej

Odwołane zajęcia z mgr Katarzyną Krupą


Data dodania: 2015-02-23 12:14:53

W dniach 23-27 lutego zajęcia z mgr Katarzyną Krupą nie odbędą się z powodu choroby.
+ więcej

Informacje dot. języków romańskich


Data dodania: 2015-02-18 11:42:55

Pobierz: ROMANSKIE_-_spotkania_organizacyjne grup_międzywydziałowych.pdf

Pobierz: ROMANSKIE_-_wolne_miejsca_na_lektoracie.pdf
+ więcej

Informacje dla grup M/W/A1/A2, FIL./A1/A2, B1/B2 z j. rosyjskiego


Data dodania: 2015-02-14 13:19:30

Wiadomość dla grupy M/W/A1/A2 JĘZYK ROSYJSKI:

Studenci, którzy zarejestrowali się na język rosyjski A1/A2 do grupy
MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ, proszeni są o przybycie na spotkanie organizacyjne
w sprawie ustalenia planu dn.19.02 / czwartek / o godz. 14:30 do s.332. Obecność
jest obowiązkowa z uwagi na to, że plan musi być ustalony w terminie dogodnym
dla wszystkich. Spotkanie będzie trwać od 15-20 minut.

Wiadomość dla grupy FIL./A1/A2 JĘZYK ROSYJSKI:

Studenci Fil. Ang. I Fil. Germ., zarejestrowani na język rosyjski A1/A2,
przychodzą na zajęcia zgodnie z planem. Pierwsze zajęcia odbędą się 19.02. o 14:30
w s. 332. Na tych zajęciach zostaną omówione bardzo ważne sprawy organizacyjne,
co decyduje o tym, że obecność jest konieczna.

Wiadomość dla grup B1/B2 JĘZYK ROSYJSKI :

Studenci obu grup / grupa rozpoczynająca I SEMESTR nauki j. ros. oraz
grupa kontynuująca naukę j. rosyjskiego /II SEMESTR / proszeni są o przybycie na
spotkanie organizacyjne w sprawie ustalenia planu w dniu 19.02. o godz. 18:00 do
s.332. Z uwagi na bardzo ważne sprawy organizacyjne, obecność na spotkaniu jest
obowiązkowa. Spotkanie potrwa od 15 – 20 minut, jego termin nie może być prze-
niesiony na czas późniejszy.
+ więcej

Spotkanie ze studentami lektoratu j. hiszpańskiego, prowadzący mgr Katarzyna Krupa


Data dodania: 2015-02-13 16:19:19

Pierwsze spotkanie ze studentami lektoratu j. hiszpańskiego w dniu 19 lutego 2015 r. odbędzie się dla obu grup (poziom A1 oraz A2) o godzinie 16.00, w sali 205 CC.
+ więcej

Strona 1 z 28


Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol