obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Grafik sal na egzamin B2 w sesji zimowej 2016/17


Data dodania: 2017-01-18 23:18:21

Uwaga, podajemy rozkład sal na egzamin B2, który odbędzie się 27.01.2017.

Egzamin odbędzie się wg grafików dołączonych niżej dla poszczególnych języków.
Informujemy, że osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
Studenci są zobowiązani posiadać przy sobie legitymację studencką lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem oraz przybory do pisania. Prosimy o pozostawienie telefonów komórkowych w domu, a okryć wierzchnich, plecaków oraz dużych toreb w szatni.
+ więcej

Języki starożytne - kursy ogólnouczelniane


Data dodania: 2017-01-16 22:38:02

Studenci zapisani na następujące kursy, proszeni są o przybycie na spotkanie organizacyjne do Studium Języków Obcych w dn. 20.02.2017 o godz 16.30:

z mgr Ireną Kosiorowską-Majką s. 324: 
1."Łacina dla każdego" 
2. "Antyk łaciński i grecki. Wybrane zagadnienia z kultury śródziemnomorskiej"

z mgr Barbarą Trojanek-Grylak s. 330: 
1."Łacina w przysłowiach, zwrotach, sentencjach"
2."Kultura starożytnej Grecji i Rzymu".

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!, MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE SJO - ZAPRASZAMY!
+ więcej

Elektroniczna rejestracja na lektoraty i egzaminy


Data dodania: 2016-12-12 15:40:54

UWAGA! ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA LEKTORATY i EGZAMINY!

SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna na lektoraty

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.
...więcej w rozwinięciu wiadomości
+ więcej

Egzamin BULATS z języków obcych


Data dodania: 2016-12-11 19:16:45

Egzamin BULATS zostanie przeprowadzony w dn. 12 grudnia 2016 r.

Opłaty w wysokości:
130,-zł dla studentów UO lub 
150,-zł dla osób nie studiujących na UO
proszę wpłacać do dnia 01.12.2016 r. na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski 
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W tytule opłaty proszę napisać: 
imię i nazwisko, egzamin BULATS z języka ................... .

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do 1.12.2016 r. – jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.
+ więcej

BULATS - JĘZYK ŚRODOWISKA PRACY


Data dodania: 2016-12-11 19:11:15

BULATS - JĘZYK ŚRODOWISKA PRACY 
EGZAMIN Z JĘZYKÓW OBCYCH O MIĘDZYNARODOWYM ZNACZENIU 
BUSINESS LANGUAGE TESTING SYSTEM (BULATS)

Studium Języków Obcych ma w swojej ofercie egzamin testujący umiejętności językowe potrzebne w środowisku pracy w zakresie języka angielskiego.

BULATS jest systemem testów stworzonym przez University of Cambridge ESOL Examinations.

Egzamin z czytania, słuchania i struktur językowych będzie przeprowadzany on-line i wynik wraz z certyfikatem określającym Twój poziom językowy będzie dostarczony wkrótce po egzaminie. Jego cena jest konkurencyjna.

BULATS wskazuje wszystkie poziomy zaawansowania i jest ściśle związany z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Firmy i instytucje rządowe w wielu krajach znają wagę tego egzaminu.
Więcej informacji na www.bulats.org

+ więcej

Elektroniczna rejestracja na lektoraty i egzaminy


Data dodania: 2016-12-08 16:58:56

UWAGA! ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA LEKTORATY i EGZAMINY!

SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna na lektoraty

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.
...więcej w rozwinięciu wiadomości
+ więcej

Odwołane zajęcia z j.hiszpańskiego z mgr Katarzyną Krupa -Walkowiak


Data dodania: 2016-11-21 12:17:29

Z powodu zwolnienia lekarskiego, w dniach 21-25 listopada, odwołane zostają zajęcia z mgr Katarzyną Krupa-Walkowiak.
+ więcej

Egzamin BULATS z języków obcych


Data dodania: 2016-11-07 15:42:48

Egzamin BULATS zostanie przeprowadzony w dn. 12 grudnia 2016 r.

Opłaty w wysokości:
130,-zł dla studentów UO lub
150,-zł dla osób nie studiujących na UO
proszę wpłacać do dnia 01.12.2016 r. na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W tytule opłaty proszę napisać: 
imię i nazwisko, egzamin BULATS z języka ................... .

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do 1.12.2016 r. – jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.
+ więcej

Przeniesienie dyżuru mgr Katarzyny Horożanieckiej


Data dodania: 2016-10-26 11:43:38

Dyżur mgr Katarzyny Horożanieckiej z dn. 2.11.2016 zostaje przeniesiony na dzień 3.11.2016 na godz. 13.30 do 14.30.
+ więcej

Testy poziomujące z języków obcych


Data dodania: 2016-10-02 10:41:28

Aby pomóc Państwu w wyborze właściwego poziomu lektoratu oraz jego zaplanowaniu oferujemy testy diagnostyczne z poszczególnych języków.


Test z języka angielskiego, udostępniony przez firmę obraz - logo-pearson.gif:

Test z języka niemieckiego:


Test z języka włoskiego:


Test z języka hiszpańskiego:


Test z języka francuskiego:

+ więcej

Strona 1 z 36


Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol