obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Zarządzenia Rektora UO
Zarządzenia Rektora UO
w sprawie zasad nauczania języków obcych
w Studium Języków Obcych
Kliknij w link aby pobrać:


ZARZĄDZENIE nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
(Zarządzenie nr 3/2016 wchodzi w życie z dniem podpisania)


=============================================


ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
(Zarządzenie nr 15/2014 wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.)ZARZĄDZENIE nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego


ZARZĄDZENIE nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 6 września 2013 r. w sprawie: zmiany zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 9 października 2009 roku w sprawie: Regulamin przeprowadzania egzaminu ogólnouczelnianego z języków obcych na poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia oraz Regulamin prowadzenia lektoratu z języka obcego na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Opolskim


Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za powtarzanie lektoratu z języka obcego oraz za kontynuowanie nauki języka obcego poza limit określony w planie studiów w Uniwersytecie Opolskim


Ostatnia aktualizacja: 10.05.2014, godz. 17.40Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol