obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Warto uczyć się języków!
Wer fremde Sprachen nicht kennt,
weiß nichts von seiner eigenen.

He who doesn't speak a foreign language,
doesn't know the native talk.


Qui linguam barbaram non loquitur,
sermonem patrium nescit.

Kto nie zna języków obcych, nic nie wie o własnym.

Человек, не постигший ни одного иностранного
языка, ничего не знает и о своем родном языке.

不了解任何外国语言的人,对他的母语也一无所知

Chi non conosce le lingue straniere non sa niente della propria.

Quien no conoce las lenguas extranjeras
 no sabe nada de su propia lengua.


Celui qui ne connaît pas les langues étrangères
ne sait rien de sa propre langue.Powyższa refleksja autorstwa niemieckiego wieszcza narodowego, Johanna Wolfganga Goethego, zawiera starą, lecz w dzisiejszym społeczeństwie coraz bardziej zyskującą na aktualności prawdę; bez znajomości języków obcych żyjemy niczym istoty ułomne, które nie uświadamiają sobie w pełni, czym tak naprawdę jest ich własny język i ich kultura, dopóki w konfrontacji ze światem "obcych" nie zobaczą, jak mówią i żyją inni.

Być elastycznym kulturowo to wymóg współczesnego świata. Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Stopniowo zanikają granice między państwami. Polacy zdobywają nowe rynki pracy, robią karierę zawodową, podróżują, zdobywają nowe doświadczenia, poprzez internet - największe współczesne medium - kontaktują się z ludźmi z różnych krańców świata w ciągu zaledwie sekundy! Nasz świat stał się globalną wioską, a pierwszym krokiem do uniknięcia "szoku kulturowego" jest nauka języków obcych. Rada Europy oraz Komisja Europejska zalecają naukę DWÓCH języków obcych na poziomie samodzielności.

Kliknijcie w linki prowadzące do tekstów na temat różnych, interesujących Was języków. Nie zasypiajcie gruszek w popiele i zapisujcie się na lektoraty naszego Studium, będące ważnym elementem edukacji międzykulturowej oraz doskonałym przygotowaniem do językowego funkcjonowania w zjednoczonej Europie.

Poznajcie języki, aby stały się dla Was NIEOBCE!


obraz - rosja.gif   Język rosyjski - Kliknij


obraz - niemcy.gif   Język niemiecki - Kliknij

Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol