obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Quiz-wyzwanie "Co wiesz o Hiszpanii?"Quiz-wyzwanie "Co wiesz o Hiszpanii?"

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 Sekcja Języków Romańskich oraz Języka Rosyjskiego SJO zorganizowała konkurs pod nazwą Quiz-wyzwanie "Co wiesz o Hiszpanii?".
Pierwszy etap tego konkursu został przygotowany przez mgr Katarzynę Krupę- Walkowiak i miał formę quizu zamieszczonego na naszej platformie e-learningowej. Przebiegał w okresie od 19.04.2017 do 15.05.2017. Wzięło w nim udział 19 studentów różnych kierunków studiów licencjackich oraz magisterskich. Do finału zakwalifikowało się 5 osób:

Świech Michał Filologia romańska od podstaw
Kurtyka Paulina I Fil. ang. Magisterska/ Prawo stacjonarne
Dobrowolska Małgorzata Fil. Ang. Magistaerska
Pytlik Elżbieta Ochrona środowiska
Ćwiertnia Justyna II Fil. Ang. ze specj. z j. hiszp.

Finał miał miejsce podczas Festiwalu Nauki 29.05.2017 w Studenckim Centrum Kultury. Miał formę otwartych pytań przygotowanych przez mgr Katarzynę Horożaniecką, które sprawdzały wiedzę z pięciu dziedzin: Znane postaci, Ciekawe miejsca, Kuchnia, Obyczaje oraz Film. Odpowiedzi konkursantów oceniało jury w składzie:

1. mgr Iwona Karpińska - Z-ca Kierownika SJO
2. mgr Katarzyna Horożaniecka - kierownik Sekcji Języków Romańskich oraz Języka Rosyjskiego, wykładowca języków hiszpańskiego i francuskiego
3. mgr Katarzyna Krupa-Walkowiak - wykładowca języka hiszpańskiego

Konkurs wygrała pani Małgorzata Dobrowolska, studentka studiów magisterskich na kierunku Filologii Angielskiej. W ramach nagrody otrzymała kolekcję 4 filmów DVD słynnego hiszpańskiego reżysera, Pedra Almodovara, najnowszą powieść współczesnego hiszpańskiego pisarza, Andresa Ibañeza, słuchawki bluetooph marki Rapoo oraz prawo do bezpłatnej nauki wybranego języka obcego z oferty SJO w przyszłym semestrze. 

Drugie miejsce zajęła pani Paulina Kurtyka, również studentka studiów magisterskich o tym samym kierunku co zwyciężczyni. W ramach nagrody otrzymała komplet Parkera, najnowszą powieść uznanego hiszpańskiego pisarza, Artura Perez- Reverte, film DVD Pedra Almodovara, pendrive marki Tochiba oraz prawo do 2-godzinnych konsultacji z wybranego języka obcego z oferty SJO. Imprezę prowadziła studentka III roku Filologii Angielskiej ze specjalizacją z języka hiszpańskiego, pani Daria Matthaus. Konkursantom kibicowała widownia złożona głównie ze studentów I roku filologii Angielskiej o tej samej specjalizacji. Po zakończonej serii finałowych pytań zaproszono wszystkie osoby z widowni do rywalizacji o nagrodę specjalną dla publiczności (powieść katalońskiego pisarza, Jaume Cabré, film w reżyserii Penelope Cruz oraz pendrive marki Tochiba), którą otrzymała pani Adrianna Ostrycharz . Nad dokumentacją zdjęciową imprezy czuwał mgr Jacek Jędrzejowski ze Studium Języków Obcych.

Wszystkie nagrody rzeczowe zostały sfinansowane z funduszu specjalnie przyznanego na tę okazję przez Prorektora d/s kształcenia i spraw studentów, dr hab. Izabelę Pisarek.   


Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol