obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Olimpiada Językowa SJO UOW dniu 11. maja 2017 odbyła się I. Olimpiada Językowa zorganizowana przez Studium Jezyków Obcych Uniwersytetu Opolskiego. Do pierwszej edycji zgłosiła się spora liczba ambitnych studentek oraz studentów naszej uczelni uczęszczających na lektorat języka angieskiego i niemieckiego. W przyszłości liczymy na inne języki znajdujące się w naszej ofercie: rosyjski, francuski, hiszpański, włoski. Odnośnie szczegółów uczestnictwa oraz zakresu materiału patrz: nasza strona www.sjo.uni.opole.pl.
Nagrodą po uzyskaniu min. 85 % poprawnych odpowiedzi jest zwolnienie z ogólnouczelnianego egzaminu z języka obcego na poziomie B2.

Laureatami I. Olimpiady Językowej zostali:

- język angielski: Katarzyna Preuhs,
- język niemiecki: Agnieszka Mazur.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom.
Pomysłodawcą i autorem regulaminu jest mgr Ewa Rucka-Rink.

Testy egzaminacyjne opracowały: 
- język angielski: mgr Joanna Bischof, mgr Małgorzata Nicieja,
- język niemiecki: mgr Ewa Rucka-Rink, mgr Małgorzata Hrebeniuk.
Pomocy w organizacji i colloudacji udzielili: mgr Elżbieta Tracz, mgr Ewa Leśniewska, mgr Katarzyna Piętos-Kuźniewska. 


Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol